The Palm (เดอะปาล์ม) เป็นคอนโดมิเนียมที่ถูกพัฒนาโดยโนวากรุ๊ปตั้งอยู่บน 381 ซ. นาเกลือ 12 เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงชลบุรี 20150 การก่อสร้าง The Palm แล้วเสร็จในปี 2557 คอนโดมิเนียมประกอบด้วย 2 อาคารจำนวน 46 ชั้นรวม 544 ยูนิต

Compare listings

เปรียบเทียบ